• NIFTY 11,075.90  (0.85% )  
  • SENSEX 37,384.99  (0.76%)  
  • USDINR 71.06  (-0.32%)  
  • GOLD 37,503.00  (-0.65%)
  •  
  • Go
Futures
  •         FUTURE DECREASE IN OI
As on : 13 Sep, 2019 | EOD
  • Go
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price (Rs) Chg(%) OI OI Chg(%)
FUTSTK CONCOR 28-Nov-2019 523.30 0.63 1563 -50.00
FUTSTK SRTRANSFIN 28-Nov-2019 1055.00 1.44 600 -50.00
FUTSTK VEDL 28-Nov-2019 148.60 2.38 111000 -21.28
FUTSTK BOSCHLTD 31-Oct-2019 14168.55 2.48 1230 -14.58
FUTSTK TITAN 28-Nov-2019 1125.25 1.08 4500 -14.29
FUTSTK INDUSINDBK 28-Nov-2019 1410.00 0.76 5600 -12.50
FUTSTK ITC 28-Nov-2019 242.80 -0.16 86400 -12.20
FUTSTK ENGINERSIN 26-Sep-2019 112.60 0.99 5681000 -11.79
FUTSTK TATAMTRDVR 28-Nov-2019 60.30 1.09 48000 -11.11
FUTSTK HEXAWARE 31-Oct-2019 375.95 0.23 13500 -10.00