Market Watch
Sensex
17 Aug 2017 | 12:00
 31,795.46
24.57 (0.08%)
Nifty
17 Aug 2017 | 12:00
 9,904.15
6.85 (0.07%)
  •  31,795.46
  • (0.08%) 24.57
  • 17 Aug 2017 | 12:00