Market Watch
Sensex
23 Aug 2019 | 12:00
 36,701.16
228.23 (0.63%)
Nifty
23 Aug 2019 | 12:00
 10,829.35
88.00 (0.82%)
  •  36,701.16
  • (0.63%) 228.23
  • 23 Aug 2019 | 12:00